Крашенинникова, Ю. „Rosyjskie Powiedzenia Weselne: Kilka Uwag O Specyfice Funkcjonowania Tekstu obrzędowego W nieobrzędowej Sytuacji”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 41, czerwiec 2018, s. 135-48, doi:10.14746/strp.2016.41.11.