Stryjakowska, Anna. „Małe święto Jako nośnik tożsamości Kulturowej W powieści «Telluria» Władimira Sorokina”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 41, czerwiec 2018, s. 221-30, doi:10.14746/strp.2016.41.19.