Tyczko, Krzysztof. „Radykalno-Hermeneutyczne pojęcie „ekscesu” Jako świętowanie codzienności. Na Materiale powieści «Испуг» Władimira Makanina”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 41, czerwiec 2018, s. 241-52, doi:10.14746/strp.2016.41.21.