Горбунова, Л. „O Relacjach Kategorii „deiktyczności” I «fasadowości»”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 41, czerwiec 2018, s. 283-8, doi:10.14746/strp.2016.41.25.