Słupianek-Tajnert, D. „Socjalny Wymiar Konceptu ‘PERCEPCJA WZROKOWA’ W językowym Obrazie świata Rosjan I Polaków (na Materiale czasowników Percepcji Wzrokowej)”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 41, czerwiec 2018, s. 427-38, doi:10.14746/strp.2016.41.39.