Dziewanowska, D. „Dyskusja Jako Jedna Z Metod Nauczania Problemowego języka Rosyjskiego Jako Obcego”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 41, czerwiec 2018, s. 461-72, doi:10.14746/strp.2016.41.42.