Andruszko, Czesław. „„Myśl” Leonida Andrejewa W kontekście «Myśli» Blaise’a Pascala”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 36, czerwiec 2018, s. 13-20, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13142.