Chudzińska-Parkosadze, A. „Problem Bohatera W Opowiadaniu A.P. Czechowa «Czarny mnich»”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 36, czerwiec 2018, s. 45-58, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13145.