Górska, Monika. „Problemy Fonostylistyki W twórczości Poetyckiej Wielimira Chlebnikowa”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 36, czerwiec 2018, s. 71-80, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13146.