Karlina, N. „Polski Temat W Utworach Wasyla Aksionowa”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 36, czerwiec 2018, s. 105-12, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13147.