Kaźmierczak, Natalia, i Krzysztof Kropaczewski. „Życie Idei W Poetyce metapowieści F.M. Dostojewskiego I W. Nabokowa”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 36, czerwiec 2018, s. 113-22, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13148.