Kozak, B. „Poezja Na usługach władzy – Wczesna Panegiryczna twórczość Symeona Z Połocka”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 36, czerwiec 2018, s. 123-34, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13162.