Krężołek, Olga. „Znaczenie Symboliki Imienia «Мakar» W kontekście twórczości F.M. Dostojewskiego I problemów Eschatologii Jako Skryty Koncept życia I kreatywności Kulturalnej człowieka”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 36, czerwiec 2018, s. 135-50, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13163.