Daszewskaja, O. „Poezja Wadima Andrejewa I Daniiła Andrejewa: Problem Przedstawienia tożsamości Narodowej”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 36, czerwiec 2018, s. 59-70, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13164.