Wieliczko, A. „Sfrazeologizowane Struktury Syntaktyczne Jako Specyficzne Zjawisko Rosyjskiego Systemu składniowego”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 35, lipiec 2018, s. 289-98, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13345.