Raciburskaja, L. „Innowacje słowotwórcze We współczesnych Rosyjskich Mass Mediach”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 35, lipiec 2018, s. 215-26, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13409.