Narloch, Andrzej. „Nowe Zjawiska W Sferze Terminologicznych Nominacji Barw W języku Rosyjskim”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 35, lipiec 2018, s. 157-66, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13450.