Małecki, Łukasz. „Emocja Strachu Jako Jeden Ze środków Manipulacji językowej (na przykładzie tekstów współczesnej Prasy Rosyjskiej)”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 35, lipiec 2018, s. 145-56, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13451.