Lachur, Czesław. „Uwagi O Statusie Jednostki Przyimkowej”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 35, lipiec 2018, s. 123-32, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13452.