Kaliszan, Jerzy. „Rosyjskie Homografy Czasownikowe”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 35, lipiec 2018, s. 77-82, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13480.