Ruczina, L. „Językowa Obiektywizacja Konceptu «wesele» W języku Rosyjskim”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 35, lipiec 2018, s. 237-48, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13481.