Makarowska, O. „Myślenie O Charakterze Klipowym a kształtowanie Kompetencji Interkulturowej”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 35, lipiec 2018, s. 133-44, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13486.