Kosmeda, Tetiana. „Filozofia Badań Lingwistycznych Jerzego Kaliszana I Jego wkład W rozwój Rusycystyki Polskiej (na Materiale Prac Monograficznych Uczonego)”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 43, listopad 2018, s. 143-54, doi:10.14746/strp.2018.43.9.