Woźniewicz, Władysław. „Determinanty Defektywnego międzyosobowego Komunikowania Się W Relacjach Polsko-Rosyjskich”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 43, listopad 2018, s. 341-54, doi:10.14746/strp.2018.43.27.