Nakoneczny, T. „Między (re)konstrukcją a nostalgią. Współczesny Polski I Rosyjski Neopoganizm W kontekście «postcolonial studies»”. Studia Rossica Posnaniensia, t. 44, nr 1, sierpień 2019, s. 101-12, doi:10.14746/strp.2019.44.1.10.