Przybysz, A. K. „Mityczno-Symboliczny Kontekst Nostalgii W «Wygnaniu» Andrieja Zwiagincewa W świetle Antropologicznej niepewności Podmiotu”. Studia Rossica Posnaniensia, t. 44, nr 1, sierpień 2019, s. 123-32, doi:10.14746/strp.2019.44.1.12.