Siekierska, Marta. „Obraz tęsknoty Za Odessą-Mamą (na przykładzie filmów „Odessa!. Odessa!” Michale Boganim, „Wszystko Jest iluminacją” Lieva Schreibera Oraz «Likwidacja» Siergieja Ursuljaka)”. Studia Rossica Posnaniensia, t. 44, nr 1, sierpień 2019, s. 133-2, doi:10.14746/strp.2019.44.1.13.