Zywert, A. „Futurystyczna Uczta Literacka (Władimir Sorokin, «Манарага»)”. Studia Rossica Posnaniensia, t. 44, nr 1, sierpień 2019, s. 233-44, doi:10.14746/strp.2019.44.1.22.