Rodziewicz, B. „Antywartości. Konceptualizacja zła W świadomości językowej Polaków I Rosjan”. Studia Rossica Posnaniensia, t. 44, nr 1, sierpień 2019, s. 289-9, doi:10.14746/strp.2019.44.1.27.