Dzienisiewicz, M. „Werbalizacja Emocji W Tekstach Rosyjskiej Krytyki Muzycznej”. Studia Rossica Posnaniensia, t. 44, nr 1, sierpień 2019, s. 337-49, doi:10.14746/strp.2019.44.1.32.