Szutkowski, T. „(Anty)przysłowia Vel Innowacje przysłowiowe W Przestrzeni E-tekstów. Przyczynek Do Paremiologii W Perspektywie Tekstologicznej”. Studia Rossica Posnaniensia, t. 44, nr 2, wrzesień 2019, s. 169-86, doi:10.14746/strp.2019.44.2.16.