Narloch, A. „Rosyjskie Czasowniki Ruchu Wirowego W świetle Metafory pojęciowej”. Studia Rossica Posnaniensia, t. 44, nr 2, wrzesień 2019, s. 291-04, doi:10.14746/strp.2019.44.2.27.