Romanik, A. „Wariantywność (orto)graficzna pożyczek Angielskich W świetle Normatywistyki języka Rosyjskiego”. Studia Rossica Posnaniensia, t. 44, nr 2, wrzesień 2019, s. 347-58, doi:10.14746/strp.2019.44.2.32.