Pawletko, B. „Arka pamięci? Kilka Uwag Na Marginesie filmów Aleksandra Sokurowa Rosyjska Arka I Frankofonia”. Studia Rossica Posnaniensia, t. 45, nr 2, październik 2020, s. 67-81, doi:10.14746/strp.2020.45.2.4.