Rachut, Konrad. „Słowo O Profesorze Andrzeju Sitarskim”. Studia Rossica Posnaniensia, t. 46, nr 1, maj 2021, s. 9-13, doi:10.14746/strp.2021.46.1.1.