Słupianek-Tajnert, Daria. „Wykaz Publikacji Profesora Andrzeja Sitarskiego”. Studia Rossica Posnaniensia, t. 46, nr 1, maj 2021, s. 15-21, doi:10.14746/strp.2021.46.1.2.