Gawarkiewicz, Roman. „Profile Semantyczne Przyjaciela I Wroga W Polsko-, Rosyjsko- I niemieckojęzycznym Obrazie świata”. Studia Rossica Posnaniensia, t. 46, nr 1, maj 2021, s. 51-69, doi:10.14746/strp.2021.46.1.5.