Orzechowska, Joanna. „Emotywny Komponent Znaczenia przymiotników Negatywnie Waloryzowanych W języku Rosyjskim”. Studia Rossica Posnaniensia, t. 46, nr 1, maj 2021, s. 115-2, doi:10.14746/strp.2021.46.1.9.