Sarnowski, Michał. „O Rusycyzmach W Utworach Mariusza Wilka (rekonesans Badawczy)”. Studia Rossica Posnaniensia, t. 46, nr 1, maj 2021, s. 171-82, doi:10.14746/strp.2021.46.1.13.