Słupianek-Tajnert, Daria. „Fizyk Jako Element Aksjosfery czasów Związku Radzieckiego (na przykładzie reportaży Hanny Krall I Jacka Hugo-Badera)”. Studia Rossica Posnaniensia, t. 46, nr 1, maj 2021, s. 183-99, doi:10.14746/strp.2021.46.1.14.