Sidor, M. „Od Kulturowego Pojmowania Przestrzeni Ku rozważaniom O wieczności. Dyskurs Przestrzenny W powieści Brisbane Jewgienija Wodołazkina”. Studia Rossica Posnaniensia, t. 46, nr 2, październik 2021, s. 79-91, doi:10.14746/strp.2021.46.2.6.