Nakoneczny, T. „Między Ratio a Emotum. Polsko-Rosyjskie Postrzeganie Wzajemne W Perspektywie Binarnej”. Studia Rossica Posnaniensia, t. 46, nr 2, październik 2021, s. 147-62, doi:10.14746/strp.2021.46.2.11.