Książek, A. „Dwie Przestrzenie Wojennej Propagandy. Język utworów Moskiewskich Okien TASS”. Studia Rossica Posnaniensia, t. 46, nr 2, październik 2021, s. 185-99, doi:10.14746/strp.2021.46.2.13.