Zając-Haduch, K. „Narracyjność językowego Obrazu Ludzkiej Egzystencji W Polskich I Rosyjskich połączeniach Wyrazowych zawierających Czasowniki Ruchu iść/идти, сhodzić/ходить (na Materiale Leksykograficznym)”. Studia Rossica Posnaniensia, t. 46, nr 2, październik 2021, s. 233-41, doi:10.14746/strp.2021.46.2.16.