Dzienisiewicz, M. „Językowy Obraz dźwięku (na Materiale Polsko- I rosyjskojęzycznych Recenzji Muzycznych)”. Studia Rossica Posnaniensia, t. 46, nr 2, październik 2021, s. 243-55, doi:10.14746/strp.2021.46.2.17.