Janaszek, K. „Kompetencje użytkowników języka Obcego. Wiedza Socjokulturowa I Kompetencja Socjolingwistyczna studentów rusycystów”. Studia Rossica Posnaniensia, t. 46, nr 2, październik 2021, s. 281-9, doi:10.14746/strp.2021.46.2.20.