Kropaczewski, K. „Język Rosyjski Jako Centrum Idei Narodowej – ujęcie Władymira Biblera”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 38, styczeń 2013, s. 145-58, doi:10.14746/strp.2013.38.10.