Polak, A. „Zabawa Czy Afekt? O Ideologicznym uwikłaniu twórczości Wiktora Pielewina”. Studia Rossica Posnaniensia, t. 47, nr 2, grudzień 2022, s. 61-76, doi:10.14746/strp.2022.47.2.4.