Orzechowska, J. „Emocjonalne Przymiotniki W języku Polskim I Rosyjskim. Paralele I Kontrasty”. Studia Rossica Posnaniensia, t. 47, nr 2, grudzień 2022, s. 197-04, doi:10.14746/strp.2022.47.2.14.