Zywert, Aleksandra. „Dum Spiro Spero? (Anna Starobiniec, Żywi)”. Studia Rossica Posnaniensia, t. 48, nr 2, grudzień 2023, s. 69-81, doi:10.14746/strp.2023.48.2.5.